ISO 9001:2015 kvalitets certificeret

Vores vision for Skandinavisk Service Partner gruppen er, at vi gennem aktivitetsudvikling og personlig og kvalitetsstyret rådgivning, vil være den bedste partner, som gennem afsætning af brugt – og ubrugt materiel, skaber værdi for både nationale og internationale sælgende og købende virksomheder – og samlet set, understøtte en minimeret miljø-og klimabelastning.

Vejen hertil, er veldokumenteret, oplevet – og målbar, kvalitet i alle aspekter, som vi vil gøre vores yderste for at sikre, gennem en tæt dialog med vores kunder og en vedvarende udvikling af ydelser og effektive værktøjer.

Dette kræver et robust og internationalt anerkendt kvalitetsledelses system med en klar politik, klare mål og klare spilleregler og procedurer for opgaveløsning.

Derfor har vi opbygget og løbende udvikler vores kvalitetssystem og ydelser efter krav og retningslinjer i nyeste udgave af ISO 9001:2015 (International Organization for Standardization) hvor Dansk Institut for Certificering (DIC) har auditeret og efterfølgende certificeret os.

I sammenhæng med vores ISO 9001:2015 kvalitets certificering er vores omfattende sikkerhedsgodkendelse også af stor vigtighed, ligesom vores CSR arbejde og tilknytning til UN Global Compact har direkte indflydelse på kvaliteten i vores arbejde for vores mange kunder.