Fordele ved køb og salg hos Skandinavisk Service Partner

Fordele ved afsætning via Skandinavisk Service Partner

Når man vælger at afsætte materiel igennem Skandinavisk Service Partner, opnår man en række fordele, som man ikke får, når man selv står for afsætningen. Nedenfor har vi listet nogle af fordelene, som opnås ved at benytte os som afsætningspartner.

  • Der er for sælger 100 % sikkerhed for, at de enkelte objekter opnår den højest opnåelige dagspris på markedet. (Over 50 % af alt salg via Skandinavisk Service Partner går til eksport).
  • Skandinavisk Service Partner er den 100 % uafhængige part, der kan håndtere alle dele af afviklingen, herunder sikre den for salget vigtige dokumentation, om objekternes reelle tilstand.
  • 100 % dokumentation for salget, den opnåede pris samt køber oplysninger.
  • Salg kan foretages successivt, hvilket medfører, at kapitalbindingen nedbringes løbende.
  • Alt kan sælges via Skandinavisk Service Partner – dog med undtagelse af fast ejendom og fødevarer.
  • Som kunde kan man sælge anonymt over en længere periode, uden ”sladder” og fysisk auktion på ejendommen.

Kerneelementer ved vores services

Ud over de ovennævnte fordele, er der også en række kerneelementer ved vores services, der gør, at det er yderst fordelagtigt at afsætte via Skandinavisk Service Partner.

Åbent og transparent marked med et online auktions system

Vi tilbyder vores kunder en åben og transparent afsætning. Vi har fået mange tilbagemeldinger fra kunder om, at de har fået betydeligt bedre priser ved at afsætte med hjælp fra Skandinavisk Service Partner, i forhold til andre alternativer. En af fordelene ved afsætningen via internet auktion er at der ikke er risiko for, at købere aftaler priser forud for auktionen. Skandinavisk Service Partners kunder, opnå international markedsføring!  I salgsprocessen er der fuld budkonkurrence mellem nationale og internationale købere. Skandinavisk Service Partner sikrer desuden en enkel og dokumenterbar salgsproces, hvor der ikke er risiko for illegale fristelser i form af korruption eller hvidvaskning. Vi sikrer også en fuldstændig slutdokumentation ved hvert salg.

Uvildig inspektion og vurdering

Vi har et godt samarbejde med et antal værksteder, og vi kan derfor også tilbyde en reparation af materiel, før det sættes til salg. Reparationer af skader sikre køber mod ukendte omkostninger, hvilket giver større tryghed for køber. Større tryghed = højre pris.