Kvalitet for Skandinavisk Service Partner gruppen er:

  • At skabe gode handler, hvor både købere og sælgere får løst et behov på en så tilfredsstillende og fagligt professionel vis, at begge parter føler, at have lavet en god handel til rette markedspris for produktet – og SSP derfor vælges ved næste salg – og køb.
  • At kundebehov afdækkes gennem værdiskabende, forventningsafstemt, tillidsfuld og fortrolig dialog med kunden, så vi tilbyder de services der giver den enkelte kunde mest værdi ved salget / købet.
  • At være troværdig 3. part mellem sælger og køber, og sikre begge parters anonymitet frem til salg og betaling er gennemført.
  • At vores processer og kundetilfredsoplevelse løbende forbedres gennem vores engagement i ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystem.
  • At vores kunder behandles med åbenhed, ærlighed og respekt og alle services skal være nemme, trygge, sikre og transparente og overholder gældende lovgivning, herunder FN global Compact som SSP Gruppen kompletterer med følgende:
  • Identificerer brugere: Skandinavisk Service Partner Gruppen kontrollerer alle brugeres CVR identitet før og efter købet og respekterer alle EU sanktioner samt handels Embargoer udstukket af udenrigsministeriet.
  • Produktsikkerhed: Skandinavisk Service Partner Gruppen formidler kun salg af materiel i forsvarlig og demilitariseret stand
  • Hvidvaskning: For at hindre hvidvaskning af penge, modtager Skandinavisk Service Partner Gruppen aldrig kontant betaling.
  • Underslæb: Skandinavisk Service Partner Gruppen frastår fra ethvert samarbejde hvor der er mistanke om underslæb.
  • Ingen kontante refusioner: Skandinavisk Service Partner Gruppen sagsbehandler alle dekorter og refusioner elektronisk og transparent.