FN’s Global Compact

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

FN’s Global Compact, de 10 principper, virksomheden skal:

1. støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder

2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

3. opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling

4. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde

5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde

6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

7. støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

8. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed

9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

10. modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse